Allmänna villkor

 1. Genom att lämna en kommentar eller ett omdöme på BoStar så godkänner du villkoren nedan.
 2. Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, är tillämplig för BoStar. Vilket bland annat innebär:
  1. Det är inte tillåtet att nämna personer vid namn, eller andra attribut som direkt kan peka ut enskilda personer. Man får använda sig av titel för personer i t.ex. styrelsen. (T.ex. Ordförande gör ett mycket bra jobb).
  2. Det är inte tillåtet att skriva kränkande kommentarer om t.ex. kön, religion, hudfärg eller liknande som är kränkande för individer eller grupper.
 3. BoStar ansvarar inte riktigheten på kommentarer eller annan text eller tabellinformation som finns på sidan.
  1. BoStar har rätt att ta bort kommentarer som anses opassande eller av andra skäl bedöms som olämpliga.
  2. BoStar reserverar sig för eventuella skrivfel eller annan oriktig information som är publicerad på sidan.
  3. Upptäcks kränkande kommentarer eller oriktig information på sidan så ska detta rapporteras till BoStar snarast.
 4. Rapportering sker snabbast via kontaktformuläret. Information om varför kommentaren strider mot BoStars regler eller att information är oriktig ska finnas beskrivet i formuläret. Även information var på sidan som den berörda texten återfinns.
 5. Material så som texter, bilder och databaser som används av BoStar är skyddade av Upphovsrättslagen, samt Varumärkeslagen.
 6. Personuppgifter behandlas enligt PUL. Uppgifter om t.ex. mailadress eller kommentarlämnare kommer endast användas att strukturera upp sidan, eller till sådant som är relaterat till BoStars verksamhetsområde.